Будете чи будити: як правильно українською

Зміст

Багатьох людей турбує плутанина зі словами “будете” чи “будити” під час написання. Однак, це абсолютно різні дієслова, які вживаються в різних випадках. Таким чином, ті, хто їх плутають, допускають не лише граматичну, але й мовну помилку.

Чому виникає плутанина між словами “будете” і “будити”?

Плутанина між словами “будете” і “будити” може виникати через схожість звучання та вигляду, але вони мають різні значення та граматичне використання. “Будете” є формою майбутнього часу для другої особи (ви), вказуючи на дію, яка станеться в майбутньому. З іншого боку, “будити” – це дієслово, яке вказує на дію пробудження. Також, плутанина може виникати через непорозуміння граматичних правил, а також через схожість коренів слова. Розуміння контексту та правильне використання в реченні допоможе уникнути цієї проблеми.

Правильне використання слова “будете” в українській мові

Слово “будете” належить до дієслова майбутнього часу та вказує на дію, яка відбудеться в майбутньому. Воно вживається для другої особи однини та множини. Ось деякі ключові моменти, які слід враховувати при використанні цього слова.

Визначення особи та числа

 • “Будете” використовується для виразу дії, яку ви чи ваші співрозмовники здійсните в майбутньому,
 • Приклад для другої особи однини: “Ти будеш читати цю книгу”,
 • Приклад для другої особи множини: “Ви будете подорожувати разом”.

Зв’язок із часовим контекстом

 • “Будете” вказує на події, що стануться після моменту висловлення чи визначеного моменту в майбутньому,
 • Приклад: “Ми будемо вивчати новий предмет з наступного тижня”.

Застосування в питальних та стверджувальних реченнях

 • У питальних реченнях “будете” може вживатися для створення запитань про майбутні дії,
 • Приклад: “Чи будете ви присутні на наступному засіданні?”.

Початковою формою слова “будете” є дієслово “бути” у значенні “існувати”/“бути”, яке належить до першого відмінювання. За правилами, при зміні таких слів за особами та числами, в закінченні пишеться літера “е”. Слово “будете” не є винятком, тому в дійсному способі дієслова в закінченні буде літера “е” або “у”.

 • Я буду (1-ша особа, однина);
 • Ми будемо (1-ша особа, множина);
 • Ти будеш (2-га особа, однина);
 • Ви будете (2-га особа, множина);
 • Він/вона/воно буде (3-тя особа, однина);
 • Вони будуть (3-тя особа, множина).

Приклади використання:

 1. Будете каву?
 2. Ви кожен день будете сюди приходити?
 3. Ви будете завтра працювати чи відпочивати?
 4. Коли будете у місті, не забудьте зайти в той магазин.

Правильне використання слова “будете” сприяє ясній та граматично правильній комунікації в українській мові, допомагаючи уникнути плутанини та непорозумінь.

Правильне використання слова “будити” в українській мові

Слово “будити” в українській мові використовується для утворення форми дієслова, яке вказує на дію пробудження, будильника чи іншого засобу. Ось кілька ключових аспектів правильного використання цього слова.

Форма дієслова

 • “Будити” використовується у формі неозначеної дії,
 • Приклад: “Я завжди буджу брата вранці”.

Зв’язок із суб’єктом та об’єктом

 • Суб’єкт “будити” зазвичай вказує на того, хто викликає дію пробудження,
 • Приклад: “Мати будить дітей на шкільний автобус”.

Може вказувати на спосіб пробудження

 • “Будити” може також надавати інформацію про те, яким чином відбувається пробудження,
 • Приклад: “Звук будильника будить мене щодня”.

Початкова форма – слово “будити”, що означає змушувати прокинутись, виводити людину зі стану сну чи задумливості. Слово “будити” відносить до другого відмінювання, тобто у 2-ій особі однини теперішнього часу у нього буде закінчення “иш”. При зміні дієслова за особами “и” буде чергуватися з “у” або “я”.

 • Я буджу (1-ша особа, однина);
 • ми будимо (1-ша особа, множина);
 • ти будиш (2-га особа, однина);
 • ви будите (2-га особа, множина);
 • він/вона/воно будить (3-тя особа, однина);
 • вони будять (3-тя особа, множина).

Приклади використання

 1. Навіщо ви мене будите? Я хочу спати.
 2. Ви будите його кожен ранок, чи він сам прокидається?

Правильне використання слова “будити” допомагає точно висловлювати ідеї та описувати дії, пов’язані з процесом пробудження.

Правила використання літер “е” та “и” в словах

[е][и]
У відкритих складах після твердих приголосних (крім “г”, “к”, “х”) зазвичай вживається [е]. Наприклад: метал, педагогіка.Після твердих приголосних у закритих складах зазвичай вживається [и]. Наприклад: мигтіти, вилиці.
Після м’яких приголосних (наприклад, “л”, “н”, “с”, “ц”) також вживається [е]. Наприклад: легкий, нестандартний.Перед м’яким знаком літера [и] може змінюватись на [і]. 
Перед м’яким знаком літера [е] може залишатись без змін або змінюватись на [є], залежно від слова. Наприклад: весна, летіти.В корені слова літера [и] може вживатись перед суфіксами та закінченнями. Наприклад: вишивати, листя.
В корені слова перед суфіксами та закінченнями також може вживатися [е]. Наприклад: печерський, речення.У прикметниках від твердих приголосних часто утворюється сполучення “ий”. Наприклад: сильний, чистий.
В родовому відмінку іменників часто вживається [и]. Наприклад: річка – річки, гори – гір.

Питання – відповідь

За яким правописом треба перевіряти слова?

Українська мова використовує правопис, встановлений “Правилами українського правопису”, або так званими “правилами Головного редактора”. Найновіша версія правил, яка була введена у 2019 році, визначає норми правильного написання та вживання слів, розділових знаків тощо. Звертайте увагу на останні зміни та оновлення в правописі, оскільки вони можуть вплинути на правильність написання слів.

З якими ще словами може виникнути плутанина?

Є багато слів, які схожі за звучанням та написанням, але мають різне значення та граматичне використання. Ці пари слів називаються омонімами або паронімами. Ось деякі приклади: мить і миття, стіл і стільці, лисичка і лісочка, сильний і силовий, кристал і кришталь, біліти та білити й т.д.

Чим відрізняються омоніми від паронімів?

Омоніми – це слова з однаковим звучанням, але різним значенням.
Пароніми – це слова, що схожі за звучанням, але мають схожі чи пов’язані значення. Отже, відмінність полягає в тому, що омоніми мають різні значення, а пароніми схожі чи пов’язані за значенням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *